Mededeling

Naar aanleiding van de 6de Staatshervorming werd een Federaal aankoopcomitť opgericht, dat enkel bevoegd is voor federale onroerende goederen. De bevoegdheid onroerende goederen te verkopen die eigendom zijn van andere overheden (Gewesten, provincies, gemeentes...) werd geregionaliseerd en deze goederen vindt U niet meer op deze site.

Onze verkopen van onroerende goederen Onze verkopen van roerende goederen Focus op een bijzondere verkoop De gegevens van de Aankoopcomitťs van onroerende goederen De gegevens van de Ontvangkantoren der Domeinen Site van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Site van Fin Shop Brussels Facebook FOD FinanciŽn Twitter FOD FinanciŽn