Internet Administratie der Douane en Accijnzen

Lijst van de publicaties

Nieuw Vademecum Douane en Accijnzen beschikbaar

Een nieuw Vademecum van de Douane en Accijnzen kan u hier downloaden (pdf)

Sinds kort zijn alle beschikbare publicaties, omzendbrieven en wetgevingen inzake douane en accijnzen voor het publiek en bedrijfsleven, gecentraliseerd op de webpagina's van FISCONET, door op deze link te klikken komt u op de juiste pagina's terecht