Internet Administratie der Douane en Accijnzen

16-01-2017 - Update EORI : Stand van zaken koppeling PLDA – INVOER aan EORI.

Vooraf: De PLDA aanpassingen voor EORI werden uitgevoerd met inachtneming van het bepaalde in het supplement 65 van 25 november 2016 op het Enig Document. Indien bij de registratie van het EORI nummer in een andere lidstaat werd gevraagd om het BE BTW nummer te linken aan het EORI nummer dan is er geen enkel probleem. Voor de EORI nummers geregistreerd in BE en waarvoor het BE BTW nummer werd gekoppeld werden geen problemen genoteerd.

Opgave van de gekende problemen, de tijdelijke oplossing en de definitieve oplossing:

Probleem 1:

Het EORI nummer van de aangever (vak 14) is een nummer afgeleverd door een andere lidstaat dan BE . Deze aangiften worden niet gevalideerd omdat er geen koppeling is met de kredietrekening.

Tijdelijke oplossing:

De aangever dient een aanvraag tot registratie van een BE EORI nummer in bij de EORI cel, via eori.be@minfin.fed.be.

Deze aanvraag dient te bevatten:

a. Het EORI nummer geregistreerd door andere lidstaat dan BE

b. De naam en adres van het bedrijf in BE

c. Het BE BTW nummer

Definitieve oplossing:

Door de contractant zal een patch worden geleverd o p 17 januari 2017 waardoor de koppeling van de kredietrekening op basis van het buitenlands EORI nummer een feit zal zijn.

Probleem 2:

Het EORI nummer van de bestemmeling  (vak 8) is een nummer afgeleverd door een andere lidstaat dan BE en het BE BTW nummer werd niet vermeld bij de registratie van het EORI nr in de andere lidstaat en het betreft geen verlegging van BTW. De aangeleverde  oplossing veroorzaakt momenteel een run time error.

Tijdelijke oplossing:

De aangever dient de aangifte als volgt in te vullen:

a. BEPRIVATEPERSON als EORI-nummer in vak 8 vermelden.

b. De naam en adres van het bedrijf in BE in vak vermelden.

Definitieve oplossing:

Door de contractant zal een patch worden geleverd op 17 januari 2017 waardoor het probleem van de runtime error zal opgelost zijn en het buitenlands EORI nummer kan gebruikt worden.

Probleem 3:

Het EORI nummer van de bestemmeling  (vak 8) is een nummer afgeleverd door een andere lidstaat dan BE en het BE BTW nummer werd niet vermeld bij de registratie van het EORI nr in de andere lidstaat en het betreft verlegging van BTW.  De aangiften worden niet gevalideerd.

Tijdelijke oplossing:

De aangever dient  een aanvraag tot registratie in te dienen van BE EORI nummer bij de EORI cel, via eori.be@minfin.fed.be . Deze aanvraag dient te bevatten:


a. Het EORI nummer geregistreerd door andere lidstaat dan BE

b. De naam en adres van het bedrijf in BE

c. Het BE BTW-nummer

d. Nummer van de machtiging van verlegging BTW (ET14000-machtiging)

Definitieve oplossing:


a. Door onze contractant wordt een script geleverd om het BE BTWnummer  rechtstreeks te koppelen aan het  EORI nummer geregistreerd in andere lidstaat. ICT Financiën is akkoord met deze oplossing en zal deze scripts tijdelijk prioritair uitvoeren.  Op 17/01/2017 wordt de te volgen procedure opgesteld.

b. De firma vraagt via de lidstaat van registratie om het Belgisch BTW-nummer aan het buitenlands EORI-nummer te linken.

 

21-12-2016 - Defensie traint douanetrainers.

Twaalf douaniers bevolkten van 21 november tot 2 december de kazerne van Leopoldsburg. Ze volgden er een korte maar doorgedreven opleiding in zelfverdedigings- en schiettechnieken, net als de militairen die voor operatie Vigilant Guardian op straat patrouilleren.

Voor meer info.

21-12-2016 - Nieuwe accijnstarieven voor sigaretten en voor tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak, en voor benzine en gasolie gebruikt als motorbrandstof vanaf 1 januari 2017.

21-12-2016 - Update - EORI-nummer bij invoer verplicht.

Je voert goederen in van buiten de Europese Unie? Dan moet je een douaneaangifte (laten) opstellen.

Vanaf 7 januari 2017 ben je verplicht om in vak 8 van je douaneaangifte je EORI-nummer in te vullen. Het EORI-nummer (Economic OperatorRegistration and Identification) is jouw uniek identificatienummer voor douanematerie en is geldig in heel de Europese Unie. Zonder jouw EORI-nummer kunnen jouw douaneaangiftes in het geautomatiseerd aangiftesysteem PLDA niet meer gevalideerd worden.

De Algemene Administratie Douane en Accijnzen neemt volgende maatregel tot en met 7 februari 2017:

Heb je nog geen EORI-nummer?

Vul in vak 8 van jouw douaneaangifte de code "BEPRIVATEPERSON" in, gevolgd door je naam en adres en in vak 44 vul je de code "Y040" in met vermelding van je BTW- nummer.

Vraag zo snel mogelijk dit EORI-nummer aan, want bovenstaande overgangsmaatregel is slechts tijdelijk.

Jouw EORI-nummer aanvragen is eenvoudig. Meer informatie over EORI en het aanvraagformulier vind je hier. Je krijgt binnen de 48 uur jouw EORI-nummer toegewezen.

20-12-2016 - Wijzigingen aan de wet van 21 december 2009 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie.

Voor meer informatie in verband met deze wijziging, zie onze pagina "Accijnzen".

16-12-2016 - Registred Exporter System (REX), een nieuw Europees elektronisch systeem voor oorsprongscertificaten vanaf 01-01-2017.

De Europese Commissie implementeert vanaf 1 januari 2017 het "Registrated Exporter System" REX. Dit systeem kadert in het stelsel van de algemene preferenties of kortweg SAP, een overeenkomst tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden.

Meer informatie vindt u op volgende pagina.

30-11-2016 - UPDATE - Laatste versie nuttige vragen en antwoorden rond de nieuwe DWU (UCC).

Voor meer informatie zie onze pagina DWU (UCC).

18-11-2016 - Belangrijke info in verband met een aanvraag voor een EORI-nummer.

Indien u een in België gevestigd bedrijf of persoon bent, gelieve - alvorens een aanvraag in te dienen - te verifiëren of u reeds over een EORI-nummer beschikt. Volg de procedure op de pagina van EORI.

Archief Actualiteit

Bedrijven Burgers
Pers Attachés
Ander nieuws European Customs information portal
Reorganisatie DA Union Customs Code