Internet Administratie der Douane en Accijnzen

17-02-2017 - Op Fisconetplus werd Tariefbericht 594 gepubliceerd.

Klik hier voor meer informatie.

17-02-2017 - Opgelet! Kalender onderhoudsweekends ICT.

Het ICT-systeem van FOD Financiën krijgt vier keer per jaar een onderhoud gedurende het weekend.

Hierdoor zijn toepassingen zoals PLDA en NCTS tijdelijk niet toegankelijk, gelieve hiermee rekening te houden bij het opstellen van uw planning!

Raadpleeg hier alle data van de onderhoudswerken voor 2017.

17-02-2017 - Hoe investeer je in België? Wat is belangrijk om te weten?

Russian and Benelux’s investors en de FOD Financiën organiseren rond dit thema een conferentie op 10 maart 2017 in Brussel.

Onderwerp: De regels van het investeren in België; de opportuniteiten en de valkuilen die men moet vermijden, maar ook de douaneregels en de vergunningen. (Link Facebook)

08-02-2017 - Aflevering van vignet 705 - Vereenvoudigde procedure.

Alle handelaars en particulieren kunnen vanaf 1 februari 2017 hun aanvraag om een vignet 705 te bekomen per e-mail indienen.

Procedure:

1. De aanvraag gebeurt via één van de bijgevoegde standaardaanvraagformulieren.

2. Voeg de nodige bijlagen aan het formulier toe.

3. Bijlagen zijn enkel toegelaten in .pdf formaat.

De ambtenaar controleert aan de hand van de postcode of de aanvragen in het ambtsgebied van het hulpkantoor woonachtig is. Indien dit niet het geval is, wordt de aanvraag elektronisch doorgestuurd naar het bevoegde hulpkantoor. De ambtenaar brengt hiervan de aanvrager op de hoogte.

U ontvangt binnen de 3 werkdagen uw vignet indien u aan volgende voorwaarden hebt voldaan:

• Het voorleggen van de originele documenten die als bijlage aan de aanvraag waren toegevoegd.

• Het ondertekenen van de aangifte 48ter.

• Indien van toepassing: het voldoen van de formaliteiten inzake de betaling van de BTW/aangifte 446.

Aanvraag:

Van handelaars wordt verwacht dat zij enkel nog gebruik maken van de aanvraag via e-mail. Particulieren kunnen hun aanvraag doen zowel per e-mail als rechtstreeks aan het loket.

Hiertoe zullen de openingsuren van de hulpkantoren voor het onmiddellijk verwerken van een aanvraag voor een vignet 705 aan het loket, beperkt worden tot de voormiddag en kunnen de openingshuren van antennes variëren.

Bijlagen:

Aanvraagformulier vignet 705 - Nieuw voertuig - Aankoop in ander EU-lidstaat

Aanvraagformulier vignet 705 - Niet nieuw voertuig - Aankoop in andere EU-lidstaat

Aanvraagformulier vignet 705 - Niet nieuw voertuig - Aankoop buiten Europese Unie

Aanvraagformulier vignet 705 - Ander voertuig - Nieuw of tweedehands

Aanvraagformulier vignet 705 - Nieuwe elektrische fiets - Aankoop in EU-lidstaat

Aanvraagformulier vignet 705 - Niet nieuwe elektrische fiets - Aankoop in EU

Aanvraagformulier vignet 705 - Verhuis voertuig vanuit andere EU-lidstaat

08-02-2017 - Operationele reorganisatie van maart 2017.

Wilt u alles weten over het nieuwe operationele organigram?

02-02-2017 - De Douane op het Vakantiesalon 2017

Wilt u alles weten over namaakproducten en waarop u moet letten als u van uw reis bepaalde goederen meebrengt naar België?

Breng dan een bezoek aan onze douanediensten op het Vakantiesalon!

U kunt er al uw vragen kwijt over de gevaren van namaakproducten en de invoer van beschermde dier en plantsoorten. Daarnaast verneemt u er alles over de vrijstelling bij de invoer van bepaalde goederen (alcohol, tabak …) en waar u moet op letten bij het meenemen van cash geld.

Praktisch :
Brussels Expo - paleis 5 - stand 5103 van 2 tot 5 februari 2017, elke dag van 10 tot 18 uur (en tot 20 uur op vrijdag 3 februari)

27-01-2017 - Vergunningen doorlopende zekerheid inzake douaneschulden.

Het Douanewetboek van de Unie (DWU) en haar Verordeningen voorzien in nieuwe regels voor de berekening van de te stellen zekerheid in het kader van de aanvraag voor een vergunning doorlopende zekerheid.

Om diverse redenen vermeld in de omzendbrief “doorlopende zekerheid inzake douaneschulden” is het (nog) niet mogelijk bepaalde nieuwe regels reeds toe te passen.

• Het in bijlage 32-03 bij het Uitvoeringsverordening EU nr. 2447/2015 opgenomen model van borgakte is niet bruikbaar zolang er geen informaticasysteem operationeel is dat de lidstaat van borgstelling in staat stelt om een effectieve controle uit te voeren op het niet-overschrijden van het aan de borgakte verbonden referentiebedrag.

Tot nader bericht zal de Algemene Administratie Douane & Accijnzen het systeem blijven toepassen dat voorziet in enerzijds, een vergunning doorlopende zekerheid uitsluitend te gebruiken voor de plaatsing van goederen onder de transitregeling (Uniedouanevervoer en Gemeenschappelijk douanevervoer) en anderzijds, een vergunning doorlopende zekerheid voor de borgstelling van andere douaneschulden dan die voor onder de transitregeling geplaatste goederen.

Wenst u zowel een vergunning “doorlopende zekerheid inzake transit” als een vergunning “doorlopende zekerheid andere dan transit, dan dient u twee afzonderlijke borgaktes voor te leggen.

• Momenteel werkt de Europese Commissie aan een verregaande herziening van het wetsartikel dat de voorwaarden bepaalt voor het verkrijgen van een vermindering of vrijstelling van de effectief te stellen zekerheid in het kader van een vergunning doorlopende zekerheid (art. 84 van de Gedelegeerde Verordening nr. 2446/2015).

In afwachting van deze herziening blijft de Algemene Administratie Douane en Accijnzen de te stellen zekerheid berekenen volgens de bepalingen van toepassing vóór 1 mei 2016. Dit geldt eveneens voor vergunningen afgegeven na 1 mei 2016.

26-01-2017 - Internationale Douanedag.

26 januari, een dag zoals vele andere voor de meesten onder ons. Voor de schare aan douaniers in de wereld een dag om even te mijmeren over zijn job. Het is immers Internationale Douanedag. Een dag om even stil te staan bij het werk dat douaniers voor de gemeenschap doen. Denk maar aan:

- Het buitenhouden van namaak en beschermde plant- en diersoorten

- Strijden tegen het terrorisme

- Het gevecht aangaan met drugs

- Controle en tegelijkertijd faciliteren van de logistieke keten

Om al deze taken te kunnen uitvoeren en u als consument zo weinig mogelijk te hinderen, werkt de douane steeds meer met data-analyses.

Daarom staat dit jaar de Internationale Douanedag in het teken van: “Data Analysis for Effective Border Management”. Het verzamelen en analyseren van data om zo efficiënt mogelijk de grenzen te beveiligen.

Om met de Douane in contact te komen, hoeft u hiervoor niet even snel het vliegtuig te nemen op 26 januari, sta maar eens stil bij die veel te goedkope pakjes die je bestelt op internet. Een douanier ergens te velde zal dit misschien in zijn of haar handen krijgen en er de schadelijke producten uithalen.

Archief Actualiteit

Bedrijven Burgers
Pers Attachés
Ander nieuws European Customs information portal
Reorganisatie DA Union Customs Code