Internet Administratie der Douane en Accijnzen

30-11-2016 - UPDATE - Laatste versie nuttige vragen en antwoorden rond de nieuwe DWU (UCC).

Voor meer informatie zie onze pagina DWU (UCC).

18-11-2016 - Belangrijke info in verband met een aanvraag voor een EORI-nummer.

Indien u een in België gevestigd bedrijf of persoon bent, gelieve - alvorens een aanvraag in te dienen - te verifiëren of u reeds over een EORI-nummer beschikt. Volg de procedure op de pagina van EORI.

25-10-2016 - EORI-nummer bij invoer verplicht.

Economische operatoren die invoeren zijn vanaf PLDA v17.0 (installatie gepland op 7 januari 2017) verplicht om zich te identificeren aan de hand van een EORI-nummer (vak 8). De modaliteiten die gelden voor het gebruik van EORI bij uitvoer zijn dezelfde als voor het gebruik van EORI bij invoer.

Vraag tijdig je EORI-nummer aan! Tussen Kerst en Nieuw kan de toekenning van het EORI-nummer op de dag van aanvraag niet gegarandeerd worden.

De aanvraagformulieren en meer informatie vind je op de pagina over EORI.

27-07-2016 - UPDATE - Het oude tariefbericht 558 van 11 mei 2016 (info rond controle-exemplaar T5 onder de nieuwe UCC-regelgeving) werd vervangen door het nieuw tariefbericht 568.

Voor meer informatie zie onze pagina UCC.

18-07-2016 - BTW terugbetaling voor reizigers: verlaging van de drempel in België!

Reizigers gevestigd buiten de Europese Unie kunnen de terugbetaling van de BTW vragen op de aangekochte goederen die ze uitvoeren buiten de EU op het eind van hun reis in Europa.

Voor de in België verrichte aankopen vanaf 17 juli 2016, geldt de nieuwe vrijstellingsdrempel van 50 EUR. De andere voorwaarden blijven ongewijzigd.

Die drempel van 50 EUR vervangt de oude drempel van 125 EUR die tot dan van toepassing was. Het geldt dus enkel voor de verrichte aankopen vanaf 17 juli. De facturen of reizigerscheques van vóór 17/7 moeten steeds een bedrag van boven de 125 EUR betreffen om het visum van de douane te verkrijgen.

De reizigers kunnen de terugbetaling op twee manieren krijgen:

- de aankoopfactuur voorleggen aan de douane van het kantoor van uitgang, na te zijn geviseerd, moeten ze zelf deze factuur naar de handelaar terugsturen die integraal alle in het spel zijnde BTW terugbetaalt;

- de reizigerscheque of een gelijkaardig systeem voorleggen aan de douane van het kantoor van uitgang, na te zijn geviseerd, deze cheque voorleggen aan de onderneming die de in het spel zijnde BTW direct aan de reiziger terugbetaalt, na afhouding van hun commissie voor geleverde diensten.”

06-07-2016 - UPDATE - 14 nieuwe e-learning modules aangeboden door de Europese Commissie over de DWU (UCC).

U vindt de e-learning op onze pagina DWU (UCC).

Archief Actualiteit

Bedrijven Burgers
Pers Attachés
Ander nieuws European Customs information portal
Reorganisatie DA Union Customs Code