Internet Administratie der Douane en Accijnzen
banner

rss RSS

plda tarweb
aeo enig document
bindend tarief emcs
ncts starters
masp tarweb
tarweb nieuws
gas

Retributies in het kader van de nieuwe openingsuren van de hulpkantoren vanaf 1 januari 2014

Opmerking: In bijlage 1 van deze omzendbrief zijn nog een aantal hulpkantoren opgenomen die momenteel niet meer open zijn, maar waarvan de afschaffing nog niet wettelijk geregeld is.
Deze afschaffing wordt opgenomen in een koninklijk besluit dat in werking zal treden bij kanteling 3. Dit KB zal eveneens de gewijzigde bevoegdheden van de overblijvende hulpkantoren regelen

U vindt hier alle verdere informatie

Nieuwe brochure AEO

Het beveiligen van de internationale toeleveringsketen en tegelijkertijd de impact van controles inzake veiligheid en beveiliging verminderen voor de economische marktdeelnemer,...
Het AEO-certificaat is zowel voor de marktdeelnemer als voor de Belgische douane een stap in de juiste richting.

Reden te meer om hier in de toekomst meer en meer naar te streven!
Daarom stellen wij jullie ook graag onze nieuwe brochure inzake het AEO-certificaat voor:
AEO: Tijdwinst door vertrouwen

Mededeling aan de marktdeelnemers en afnemers actief in de tabakssector

Toetreding van KroatiŽ tot de E.U - belangrijk bericht

De omzendbrief nr. D.D. 325.369 van 1 juli 2013 betreffende de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie op 1 juli 2013 (D.I. 500) voorziet hoofdzakelijk de specifieke maatregelen voor goederen die in last worden genomen in een douaneprocedure die aanvangt vóór 1 juli 2013 en eindigt na deze datum.

Naast de wijzigingen van de wettelijke bepalingen inzake douane, BTW en accijnzen bevat deze omzendbrief informatie over het bewijs van status van de Unie (communautaire status), het bewijs van preferentiële oorsprong en de gevolgen voor de verschillende douaneregelingen, geïllustreerd met enkele praktische gevallen.

De bijzondere situatie van de ‘corridor van Neum’ wordt in het kort uitgelegd.

Afzonderlijke hoofdstukken worden eveneens gewijd aan de gevolgen voor de goederenbewegingen inzake BTW en accijnzen.

Mededeling aan de aangevers die PLDA aangiften indienen en een elektronische geintegreerde douaneboekhouding voeren

Introductie van een nieuwe vereenvoudiging inzake aangifte van goederen - Entry into the records

PLDA-belangrijke info voor marktdeelnemers

Hieronder vindt u belangrijke informatie voor de gebruikers F en N - PLDA aangifte type Z

Tijdelijke uitvoer met commercieel karakter - Carnet ATA

Akkoord met Turkije inzake gemeenschappelijk douanevervoer

welkom

Welkom op deze site van de Douane en Accijnzen, deze pagina is voor bedrijven, vennootschappen, en andere economische operatoren die mogelijk af en toe, of veelvuldig met douaneformaliteiten te maken krijgen.
Door het invoeren van “paperless douane” (PLDA) en NCTS, is de wijze waarop aangiftes worden ingediend en verwerkt grondig aan het veranderen. Voor al deze nieuwe systemen heeft de douane enkele volledig nieuwe websites gecrëeerd om de informatie overzichtelijk te houden. Het lijstje bovenaan deze pagina bevat de linken naar de betreffende websites zoals, PLDA, NCTS, Aeo, enz..