Internet Administratie der Douane en Accijnzen
banner

BINDEND TARIEF

Bindende tariefinlichting (BTI)

Als u goederen in- of uitvoert moet u op uw aangifte een goederencode invullen. Daarom is het nuttig om te weten onder welke goederencode uw goederen vallen. U kunt daarvoor bij de douane een bindende tariefinlichting (BTI) aanvragen.

Wat is een BTI?

Een BTI is een afspraak tussen u en de douane over de goederencode die de douane toepast. Deze code is gebaseerd op een door de Europese Unie samengestelde Gecombineerde Nomenclatuur. In de ‘bindende tarief- inlichting’ wordt de afspraak tussen u en de douane vastgelegd. Dit geeft u de garantie dat de goederencode voor een bepaalde periode vastligt.Doordat de goederencode is vastgelegd, kan de douane sneller controles uitvoeren, wat voor u tijdwinst betekent.

De BTI kunt u gebruiken bij de in- en uitvoer van goederen.

Hoe lang is een BTI geldig?

Een BTI is drie jaar geldig in alle lidstaten van de Europese Unie. Daarna kunt u een verlenging voor nog eens drie jaar aanvragen. Een BTI is niet meer geldig:

Hoe vraagt u een BTI aan?

U kunt een BTI schriftelijk aanvragen met gebruikmaking van een verplicht aanvraagformulier dat u kunt downloaden van de site van de Europese Unie.

Met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u meesturen : een monster en/of een productomschrijving of foto van de goederen. U kunt de aanvraag ook laten doen door uw expediteur of fiscaal vertegenwoordiger.
De aanvraag moet worden gestuurd naar de cel BTI op het volgende adres :

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning
Expertise Wet- en Regelgeving - Tarief
North Galaxy - A8
Koning Albert II-laan 33 bus 37
1030 BRUSSEL

Hoe lang duurt het voor u een BTI krijgt?

De Cel BTI streeft ernaar om alle BTI-aanvragen te verwerken binnen een termijn van 1 maand volgend op de datum van de ontvangstmelding van de aanvraag. Indien deze termijn niet kan worden nageleefd, zal de aanvrager op de hoogte worden gebracht .

Hoeveel kost eenBTI?

Een BTI is gratis. Er worden enkel kosten aangerekend indien de douane op verzoek van de aanvrager laboratoriumanalyses moet uitvoeren.

Samenstelling van de cel BTI

Coördinatie en algemene inlichtingen:

Hoofdstukken 1 t/m 24 (landbouwproducten, voedselindustrie, dranken, tabak enz.)

Hoofdstukken 25 t/m 40 (ertsen, chemie, kunststof, rubber enz.)

Hoofdstukken 41 t/m 67 (leder, hout, papier, textiel enz.)

Hoofdstukken 68 t/m 83 (keramiek, glas, metalen enz.)

Hoofdstukken 84 t/m 92 (machines, elektronisch materieel, voertuigen enz.)

Hoofdstukken 93 t/m 98 (wapens, meubelen, speelgoed, kunst enz.)