Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong geÔnd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in BelgiŽ
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in BelgiŽ
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Personenbelasting
Aanslagvoeten van de gemeente- en agglomeratiebelasting
Lijst op 8 april 2013


De gemeenten en de Brusselse agglomeratie mogen een aanvullende belasting vestigen op de personenbelasting (artikelen 465 t.e.m. 468 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

De door een gemeente gevestigde aanvullende belasting
en de door de Brusselse agglomeratie (waarvan de gemeente eventueel deel uitmaakt) gevestigde aanvullende belasting
is verschuldigd door alle inwoners van de gemeente die onderworpen zijn aan de personenbelasting.
  M.a.w. alle natuurlijke personen die op 1 januari van het aanslagjaar:
hun fiscaal domicilie hebben in de gemeente
en er tevens een aanslag in de personenbelasting verschuldigd zijn voor datzelfde aanslagjaar.

Klik op één van de links hieronder om de lijst te bekomen van de gemeenten met de aanslagvoet van de aanvullende belastingen (gemeentebelasting in voorkomend geval verhoogd met de agglomeratiebelasting van 1 %) van toepassing voor de aanslagjaren  2008, 2009, 2010,2011, 2012 en 2013 (in principe respectievelijk inkomsten van de jaren, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012).

BRUSSELSE AGGLOMERATIE
PROVINCIE ANTWERPEN
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
PROVINCIE LIMBURG
PROVINCIE WAALS-BRABANT
PROVINCIE HENEGOUWEN
PROVINCIE LUIK
PROVINCIE LUXEMBURG
PROVINCIE NAMEN

Top


Oorsprong van de informatie: Algemene administratie van de fiscaliteit
Laatst gewijzigd op 09.04.2013
Webauteur: Rudy Heyse