Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong geÔnd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in BelgiŽ
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in BelgiŽ
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Welke voertuigen worden beoogd door de gunstregeling?


Beoogde voertuigen
Niet beoogde voertuigen
Lichte vrachtauto's
Zie ook ...

Beoogde voertuigen

Enkel de auto's voor personenvervoer langs de weg worden bedoeld door de gunstregeling. Dit wil zeggen de personenauto's, de auto's voor dubbel gebruik, de minibussen en trage voertuigen.

Top


Niet beoogde voertuigen

Alle andere voertuigen (motorhomes, motorfietsen, bromfietsen, enz. ...) zijn van het fiscaal voordeel uitgesloten.

Top


Lichte vrachtauto's

Enkel in uitzonderlijke situaties, waarin het gebruik ervan wordt gerechtvaardigd door de noden van het persoonlijk vervoer van de invalide of gehandicapte kunnen de fiscale voordelen eveneens worden toegestaan voor lichte vrachtauto's met zijruiten.

Dit is inzonderheid het geval voor de invalide of gehandicapte wiens verplaatsingen moeten gebeuren zonder dat hij zijn rolstoel verlaat.

Top


Zie ook ...

Welke zijn de voordelen voorzien voor bepaalde categorieŽn van invaliden of gehandicapten?
Welke zijn de gebruiksvoorwaarden van het voertuig om te genieten van de fiscale gunstregeling?
Is het verlenen van de fiscale gunstregeling gebonden aan de vrijstelling van verkeersbelasting?
Wordt de gunstregeling voor een voertuig inzake BTW op een definitieve wijze verworven?
Welke formaliteiten dienen vervuld te worden om te genieten van de fiscale gunstregeling?
Hoe kan ik bijkomende inlichtingen bekomen met betrekking tot deze gunstregeling?

Terug overzicht


Oorsprong van de informatie: Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit
Laatst gewijzigd op 09.04.2013 WebcoŲrdinator: Pierre Verstreken