Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong geïnd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in België
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in België
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Formulieren

Inleiding

U vindt hierna een overzicht van de formulieren die op deze site beschikbaar zijn.

De formulieren kunnen bekomen worden:

Van  de volgende formulieren worden geen papieren versies meer aangemaakt :

  • Gespreide belasting van meerwaarden (276 K)
  • Vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen (276 N)
  • Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart (276 P)
  • Vrijstelling voor bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek en uitvoer (276 W1-276 W4)
  • Opgave van de degressief af te schrijven vaste activa (328 K)
  • Opgave van de activabestanden waarvoor van degressieve afschrijving wordt afgezien (328 L)

Inkomstenbelastingen


Aanvraag om vermindering van de onroerende voorheffing (179)

Onderwerp Formulier te download
Aanvraag om vermindering van de onroerende voorheffing – Brusselse Gewest
Toelichting Brusselse Gewest

Aanvraag om vermindering van de onroerende voorheffing – Waals Gewest
Toelichting Waals Gewest
Auf Deutsch
Antrag auf Ermäßigung des Immobiliensteuervorabzugs Wallonische Region

Erläuterungen Wallonische Region
Formulier Brusselse Gewest

Toelichting Brusselse Gewest

Formulier Waals Gewest

Toelichting Waals Gewest


Form. Wallonische Reg.

Erläuterungen Wall.Reg
Vermindering van 50% van de onroerende voorheffing
- bijlage bij de aanvraag om vermindering
- door de controleur van het kadaster aan te vullen (179.5)
 
Vermindering van 50% van de onroerende voorheffing
- bijlage bij de aanvraag om vermindering
- door de Dienst voor Huisvesting (Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) aan te vullen (179.6-BRU)
 
Vermindering van 50% van de onroerende voorheffing
- bijlage bij de aanvraag om vermindering
- door de "Division du Logement (Ministère de la Région wallonne)" aan te vullen (179.6-W)
 
  

Staat van de waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen en van de voorzieningen voor risico's en kosten (204.3)

Onderwerp Formulier te download
2011
Formulier te download
2012
Formulier te download
2013


Staat van de waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen en van de voorzieningen voor risico's en kosten (204.3)

204.3-DTP-2011
204.3.TAB-2011

204.3-DTP-2012
204.3.TAB-2012

204.3-DTP-2012(Auf Deutsch)
204.3.TAB-2012

204.3-DTP
204.3.TAB

204.3-DTP
(Auf Deutsch)
204.3.TAB

Aangifte in de roerende voorheffing (273, 273A, 273S et 276)

Onderwerp Formulier te download
2011
Formulier te download
2012
Formulier te download
2013
Aangifte in de roerende voorheffing - Inkomsten van roerende goederen en kapitalen andere dan dividenden van Belgische oorsprong en diverse inkomsten van roerende aard (273)   273 273
Aangifte in de roerende voorheffing - Dividenden  (273A) 273A
273A(Auf Deutsch)
273 A
273A(Auf Deutsch)
273 A

Aangifte in de roerende voorheffing
Roerende inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten  (273S)
273S
273S T
273S (Auf Deutsch)
273S I(Auf Deutsch)
 
273S 273S
273S (Auf Deutsch)
Aanvraag om vermindering van roerende voorheffing op dividenden van Belgische oorsprong ingevolge het dubbelbelastingverdrag tussen België en...(276 DIV.AUT 2008) 276 DIV.AUT 2008    
Aanvraag om vermindering of vrijstelling van roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing op royalty's van Belgische oorsprong ingevolge het dubbelbelastingverdrag tussen
België en ...(276 R A4.2008)
276 R A4.2008    
Aanvraag om vermindering of vrijstelling  van roerende voorheffing op interest van Belgische oorsprong ingevolge het dubbelbelastingverdrag tussen België en...(276 Int.-Aut.-2008) 276 Int.-Aut.-2008 276 Int.-Aut.-2008  
  
 

Aangifte van de bijkomende heffing op roerende inkomsten (273C)

Onderwerp Formulier te download
Aangifte van de bijkomende heffing op roerende inkomsten (273C)
273C
273C (auf Deutsch)

Verklaring om te worden behandeld als een instelling voor collectieve belegging in effecten (« ICBE »)

Onderwerp Formulier te download
Verklaring om te worden behandeld als een instelling voor collectieve belegging in effecten (273 ICBE )
Auf Deutsch
273 ICBE
273 OGAW

 

Aangifte in de vennootschapsbelasting, in de belasting van niet-inwoners (vennootschappen) en bijlagen (275)

Onderwerp Papier formulier verkoopprijs  Formulier
te download
2011
 Formulier
te download
2012
 Formulier
te download
2013
Aangifte in de vennootschapsbelasting (275.1) 1,00 EUR
(vanaf 10ex.)
275.1
275.1afschrift
275.1toelichting

275.1(Auf Deutsch)
275.1 Abschrift
275.1Erläuterungen
275.1
275.1afschrift
275.1toelichting

275.1(Auf Deutsch)
275.1 Abschrift
275.1 Erläuterungen
 
Aangifte in de belasting van niet-inwoners (vennootschappen) (275.2) 1,00 EUR
(vanaf 10ex.)
275.2
275.2afschrift
275.2toelichting

275.2 (Auf Deutsch)
275.2Abschrift
275.2Erläuterungen 
275.2
275.2afschrift
275.2toelichting

275.2(Auf Deutsch)
275.2 Abschrift)

275.2
Erläuterungen
 
Vrijstelling van meerwaarden op zeeschepen (275B)   275B
275B(toelichting)
275B(Auf Deutsch)
275B
Erläuterungen
275B

275B(Auf Deutsch)

275B

275B(Auf Deutsch)


Aftrek voor risicokapitaal (275C)


 
275C
Toelichting

275C (Auf Deutsch)
Erläuterungen
  275C
275C (Auf Deutsch)
 
Aangifte van gedane betalingen naar staten die niet effectief en substantieel de OESO-standaard op het gebied van uitwisseling van inlichtingen toepassen of naar staten zonder of met een lage belasting(275F)

 
275F

275F (Auf Deutsch)
275F

275F (Auf Deutsch)

275F

275F (Auf Deutsch)
 
Opgave betreffende de gespreide belasting van meerwaarden op bepaalde effecten (275K)     275K
275K-TAB

275K(Auf Deutsch)
275K-TAB

275K
275K-TAB

275K( Auf Deutsch)
275K-TAB
Belastingkrediet (vennootschappen) (275N)        
Aftrek voor octrooiinkomsten (275P)   275P

275P (Auf Deutsch)

275P

275P (Auf Deutsch)

275P

275P(Auf Deutsch)

Investeringsreserve (275R)   275R
275R (Auf Deutsch) 
  275R
275R (Auf Deutsch) 
Investeringsaftrek van toepassing voor
vennootschappen (275U)
    275U
275R (Auf Deutsch) 
275U
275U (Auf Deutsch
Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling (275W)   275W
275W(toelichting)
275W(Auf Deutsch)
275W(Erläuterungen) 
275W

275W(Auf Deutsch)
 
275W

275W(Auf Deutsch)
 
  

Aangifte in de personenbelasting, in de belasting van niet-inwoners (personen), in de rechtspersonenbelasting, en bijlagen (276)

Onderwerp Papier formulier verkoop
prijs
Formulier te download
2011
Formulier te download
2012
Formulier te download
2013
Aangifte in de personenbelasting (276.1) 1,90 EUR
(vanaf 10ex.)
Deel 1 aangifte
Deel 1 voorb.
Deel 1 toelichting
Deel 2 aangifte
Deel 2 voorb.
Deel 2 toelichting Geheugensteun Begeleidend blad voor de bijlagen

Auf Deutsch:
Erklarung Teil 1
Teil 1 Erläuterungen
Vorbereitung Teil1
Begleitdokument
Ausfüllhilfe
Erklarung Teil 2
Vorbereitung Teil2
Teil 2 Erläuterungen 

Deel 1 aangifte
Deel 1 voorb.
Deel 1 toelichting
Deel 2 aangifte
Deel 2 voorb.
Deel 2 toelichting Geheugensteun Begeleidend blad voor de bijlagen

Auf Deutsch:
Erklarung Teil 1
Teil 1 Erläuterungen
Vorbereitung Teil1
Begleitdokument
Ausfüllhilfe
Erklarung Teil 2
Vorebereitung Teil2
Teil 2 Erläuterungen  
Deel 1en2 aangifte
Deel 1 voorb.
Deel 1 toelichting
Deel 2 voorb.
Deel 2 toelichting Geheugensteun Begeleidend blad voor de bijlagen

Auf Deutsch:

Erklarung Teil 1 und Teil 2
Teil 1 Erläuterungen
Vorbereitung Teil1
Begleitdokument
Ausfüllhilfe
Vorebereitung Teil2
Teil 2 Erläuterungen   

Aangifte in de
belasting van niet-inwoners (personen) (276.2)
(Auf Deutsch)
1,90 EUR
(vanaf 10ex.)

276.2.deel 1 aangifte
276.2.deel 1 afschrift
276.2.deel 1 toelichting
276.2.deel 2 aangifte 276.2.deel 2 afschrift
276.2.deel 2 toelichting

Auf Deutsch:
276.2 Teil 1 Abschrift
276.2 Teil 1 Erklärung
276.2 Teil 1 Leitfaden
276.2 Teil 2 Abschrift
276.2 Teil 2 Erklärung
276.2 Teil 2 Leitfaden

276.2.deel 1 aangifte
276.2.deel 1 afschrift
276.2.deel 1 toelichting
276.2.deel 2 aangifte 276.2.deel 2 afschrift
276.2.deel 2 toelichting

Auf Deutsch:
276.2 Teil 1 Abschrift
276.2 Teil 1 Erklärung
276.2 Teil 1 Leitfaden
276.2 Teil 2 Abschrift
276.2 Teil 2 Erklärung
276.2 Teil 2 Leitfaden

 
Aangifte in de rechtspersonen-belasting (276.5)
(Auf Deutsch) Erklarüng zur Steuer der Juristischen Personen
1.00 EUR
(vanaf 10ex.)
276.5 aangifte 2011
 276.5 afschrift 2011
 276.5 toelichting 2011
276.5 - Erklärung 2011
276.5 Abschrift 2011
276.5 Leitfaden 2011
276.5 aangifte 2012
 276.5 afschrift 2012
 276.5 toelichting 2012
Auf Deutsch:
276.5 - Erklärung 2012
276.5 Abschrift 2012
276.5 Leitfaden 2012
 
Collectieve aanvraag om vermindering van de roerende voorheffing op dividenden (276NCUSA)        
Belastingkrediet (personenbelasting) (276J)   276J

276J(Auf Deutsch)
276J

276J(Auf Deutsch)

276J

276J(Auf Deutsch)

Opgave betreffende
de toepassing van
de gespreide
belasting van meerwaarden (276K)
  276K

276K(Auf Deutsch)
276K

276K(Auf Deutsch)

276K

276K(Auf Deutsch)

Vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen (276N)   276N
276N(toelichting)

276N(Auf Deutsch)
276N
276N(toelichting)

276N(Auf Deutsch)

276N

276N(Auf Deutsch)

Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor
de commerciële vaart (276P)
  276P

276P(Auf Deutsch)
276P

276P(Auf Deutsch)

276P

276P(Auf Deutsch)

Tabel voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (276T)   276T
276T A3

276T(Auf Deutsch)
276T A3

276T
276T A3

276T(Auf Deutsch)
276T A3

276T
276T A3

276T(Auf Deutsch)
276T A3

Investeringsaftrek
van toepassing voor natuurlijke personen(276U)
  276U
Toelichting

276U(Auf Deutsch)
Erläuterungen
276U

276U(Auf Deutsch)

276U

276U(Auf Deutsch)Getuigschrift afgeleverd aan inwoners van België met het oog op de toepassing van dubbelbelastingverdragen  (276 Conv. - 2010)

Onderwerp Formulier

Getuigschrift afgeleverd aan inwoners van België met het oog op de toepassing van dubbelbelastingverdragen  (276 Conv. - 2010)

276 Conv. - 2010


  

Vrijstelling voor bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek en uitvoer -  (276W)

Onderwerp 2011 2012 2013
Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor wetenschappelijk onderzoek (276W1) 276W1
276W1 (Auf Deutsch)
276W1
276W1 (Auf Deutsch)
276W1
276W1 (Auf Deutsch)
Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor de uitbouw van het technologisch potentieel van de onderneming (276W2) 276W2
276W2 (Auf Deutsch)
276W2
276W2 (Auf Deutsch)
276W2
276W2 (Auf Deutsch)
Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd voor de uitvoer (276W3) 276W3
276W3 (Auf Deutsch)
276W3
276W3 (Auf Deutsch)
276W3
276W3 (Auf Deutsch)
Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd van de afdeling Integrale kwaliteitszorg (276W4)    276W4
276W4 (Auf Deutsch)
276W4
276W4 (Auf Deutsch)
276W4
276W4 (Auf Deutsch)
  

Individuele fiches en samenvattende opgaven

Onderwerp Te downloaden fiches en opgaven
Aanslagjaar
2011
Inkomsten 2010
Te downloaden fiches en opgaven
Aanslagjaar
2012
Inkomsten 2011
Te downloaden fiches en opgaven
Aanslagjaar
2013
Inkomsten 2012
Titelblad van de samenvattende opgave (325) Titelblad 325 Titelblad 325 Titelblad 325
Verzekeringsinstellingen - individuele fiche (281.00 ass)      
Opgave 325 Bijlage (325An)      
Lonen - individuele fiche (281.10) 281.10 281.10 281.10
Lonen - samenvattende opgave (325.10)      
Pensioenen - individuele fiche (281.11) 281.11 281.11 281.11
Pensioenen - samenvattende opgave (325.11)      
Vervangingsinkomsten (ziekte- en invaliditeitsverzekering) - individuele fiche (281.12) 281.12 281.12 281.12
Vervangingsinkomsten (ziekte- en invaliditeitsverzekering) - samenvattende opgave (325.12)      
Werkloosheidsuitkeringen - individuele fiche (281.13) 281.13 281.13 281.13
Werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen - samenvattende opgave (325.13)      
Vervangingsinkomen (Verzekeringsinstellingen) - individuele fiche (281.14) 281.14 281.14 281.14
Vervangingsinkomen (Verzekeringsinstellingen) - samenvattende opgave (325.14)      
Inkomsten uit pensioensparen - individuele fiche (281.15) 281.15 281.15 281.15
Inkomsten uit pensioensparen - samenvattende opgave (325.15)      
Wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid - individuele fiche (281.16) 281.16 281.16 281.16
Wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid - samenvattende opgave (325.16)      
Wettelijke en extrawettelijke brugpensioenen - individuele fiche (281.17) 281.17 281.17 281.17
Wettelijke en extrawettelijke brugpensioenen - samenvattende opgave (325.17)      
Individuele fiche m.b.t. aanvullende vergoedingen bovenop een brugpensioen en voltijdse werkloosheidsuitkeringen; uitkeringen n.a.v. ziekte of invaliditeit, beroepziekte of arbeidsongeval en andere aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen vervangingsinkomsten 281.18 281.18 281.18
Tussenblad bestemd om de gegevens opgenomen op de individuele fiches 281.18
die wordt opgesteld door eenzelfde schuldenaar van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten
     
Bezoldigingen van bedrijfsleiders - individuele fiche (281.20) 281.20 281.20 281.20
Bezoldigingen van bedrijfsleiders - samenvattende opgave (325.20)      
Titelblad van de samenvattende opgave (325.25)      
Attest (281.25) 281.25 281.25 281.25
Samenvattende opgave (Tussenblad) (325.25)      
Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen, enz. - individuele fiche (281.30) 281.30 281.30 281.30
Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen, enz. - samenvattende opgave (325.30)      
Titelblad van de samenvattende opgave (325.40) 325.40TI 325.40TI 325.40TI
Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten - individuele fiche (281.40) 281.40 281.40 281.40
Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten - samenvattende opgave (325.40) Tussenblad
325.40
Tussenblad
325.40
Tussenblad
325.40
Fiche van de roerende inkomsten zoals bedoeld in artikel 17,§ 1, 5°, WIB 92 (281.45) 281.45 281.45  
Tussenblad van de opgave 325.45 Tussenblad
325.45
Tussenblad
325.45
 
Samenvattende opgave van de individuele fiches 281.45 (opgave 325.45)  325.45 325.45  
Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard - individuele fiche (281.50) 281.50 281.50 281.50
Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard - samenvattende opgave (325.50) 325.50 325.50 325.50

 (*)"Het tussenblad 325.25 wordt niet meer gebruikt. Voortaan moet men op de achterkant van het titelblad 325.25, voor elke rubriek van de opgestelde attesten 281.25, het totale bedrag van alle attesten 281.25 vermelden en een kopie van elk opgesteld attest aan het titelblad 325.25 toe te voegen"

(**)De samenvattende opgave moet niet langer worden ingediend. De administratie zal die opgave zelf opstellen op basis van de elektronisch ingediende fiches 281.

  

Bijlagen aan de inkomensaangifte (328)

Onderwerp 2011  2011 Auf Deutsch 2012 2012 Auf Deutsch 2013 2012 Auf Deutsch
Afschrijvingstabel - degressief stelsel AMORTD   AMORTD      
Afschrijvingstabel - lineair stelsel AMORTL   AMORTL      
Afschrijvingstabel - voertuigen fiscale beperking AMORTV   AMORTV      
Betekening - Opgave van degressief af te schrijven vaste activa (328K) 328K 328K 328K 328K 328K 328K
Betekening - Opgave van de vaste activa waarvoor van degressieve afschrijving wordt afgezien (328L) 328L 328L 328L 328L 328L 328L
Detail van de beroepskosten FPRO   FPRO      
Detail van de brutowinst / ontvangsten TABY   TABY      
Fiche overheidsdiensten (104 (OD) 104sp   104sp      
  

Bedrijfsvoorheffing

  

Overdracht van een geheel van goederen

Onderwerp Papier formulier (verkoopprijs)  
Aanvraag tot het bekomen van een certificaat. Toepassing van artikel 442Bis van het wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992
  442BI
  

Forfaitaire taxatie van de landbouwers (PB of BNI/nat.pers.)

Onderwerp Formulier 2012
Berekeningsblad Landbouwer

Berechnungsvorlage Landwirt
276.3

276.3 (Auf Deutsch)

  

Belasting over de toegevoegde waarde

Onderwerp Te downloaden formulier
Verklaring met betrekking tot de vervreemdingen van gebouwen, de vestigingen van een zakelijk recht op een gebouw en de overdrachten en wederoverdrachten van dergelijk recht (104-1)  
Bijzondere BTW-aangifte (Intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen) (446)  
Aangifteformulier voor de recuperatie van BTW in geval van een intracommunautaire levering van een nieuw vervoermidel (447)  
Aangifte van aanvang van werkzaamheid (604A)  
Aangifte tot wijziging van een registratie (604B)  
Aangifte van stopzetting van werkzaamheid (604C)  
BTW-aangifte (625) Model 625
10 enveloppen voor het verzenden van de BTW-aangifte nr 625 (625.2)  
Berekeningsblad (algemeen model) voor de forfaitaire belastingplichtigen (625F)  
Berekeningsblad (forfaitaire regeling aanduiden) (625F/2004)  
Bijzondere BTW-aangifte (629)  

Formule voor het verlenen of herroepen van een volmacht (690)
BELANGRIJK: dit formulier moet worden afgedrukt en eigenhandig ingevuld

 
Kwartaalopgave van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen en de daarmee gelijkgestelde handelingen en de verklarende nota (723) Model 723
Jaaropgave van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen en de daarmee gelijkgestelde handelingen en de verklarende nota (723L)  
10 enveloppen voor het verzenden van de documenten nrs 723 of 723L (723.3)  
Jaarlijkse lijst van de BTW-belastingplichtige afnemers (725) Model 725
10 enveloppen voor het verzenden van het document nr 725 (725.4)  
Aanvraag om erkenning als aansprakelijke vertegenwoordiger (800)  
Verbintenis van de aansprakelijke vertegenwoordiger (801)  
Verzoek om teruggave van BTW van een niet in het land gevestigde belastingplichtige (821)  
Boekje met 50 slachtaangiften  
  

Forfaitaire regeling inzake BTW

Hierna vindt u de duitstalige formulieren betreffende de jaren 2007 en 2008. De nederlandstalige en franstalige versies kunt u downloaden via Fisconetplus

Beroepen Deutsch
2007
Deutsch
2008
Kleinhandelaars in levensmiddelen  (625/01) Erklärung +
Formular
Erklärung +
Formular
Slagers en spekslagers  (625/02) Erklärung Erklärung +
Formular
Formular
Bakkers, brood- en banketbakkers (625/03) Erklärung Erklärung +
Formular
Formular
Caféhouders  (625/04) Erklärung Erklärung
Formular Formular
Kappers en kapsters (625/05) Erklärung Erklärung
Formular Formular
Kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers (625/06) Erklärung +
Formular
Erklärung +
Formular
Apothekers (625/07) Erklärung Erklärung
Formular Formular
Geneesheren met geneesmiddelendepot (625/08) Erklärung Erklärung
Formular Formular
Ijsbereiders (625/09) Erklärung Erklärung
Formular Formular
Drogisten (625/10) Erklärung +
Formular
Erklärung +
Formular
Kleinhandelaars in wild en gevogelte (625/11) Erklärung +
Formular
Erklärung +
Formular
Kleinhandelaars in schoeisel (625/12) Erklärung +
Formular
Erklärung +
Formular
Schoenherstellers   (625/13) Erklärung +
Formular
Erklärung +
Formular
Kleinhandelaars in vis (625/14) Erklärung +
Formular
Erklärung +
Formular
Visventers (625/15) Erklärung +
Formular
Erklärung +
Formular
Frituurexploitanten  (625/16) Erklärung +
Formular
Erklärung
Formular
Kleinhandelaars in diverse textiel- en lederwaren (625/17) Erklärung +
Formular
Erklärung +
Formular
Kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen (625/18) Erklärung +
Formulare
Erklärung +
Formulare
Foornijveraars (625/19) Erklärung Erklärung
Formular Formular
Kleinhandelaars in kranten en tijdschriften   (625/21) Erklärung +
Formular
Erklärung +
Formular
Kleinhandelaars in boeken  (625/22) Erklärung +
Formular
Erklärung +
Formular
Kleinhandelaars in tabaksprodukten (625/23) Erklärung +
Formular
Erklärung +
Formular