Inleiding

De dienst « IB Internationaal » van de Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning - Administratie van Fiscale Zaken (BEO-AFZ) heeft een standaardmodel van Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting opgemaakt (Belgisch Model van juni 2010). Dat standaardmodel volgt in ruime mate het OESO-Modelverdrag inzake belastingen en is de tekst die de Belgische onderhandelaars bij het begin van de onderhandelingen aan hun gesprekspartners toezenden. Het standaardmodel is een afspiegeling van het Belgische verdragsbeleid dat de Belgische onderhandelaars bij de onderhandelingen over een belastingovereenkomst voorstaan.